' Báo cáo KPIs nhân sự, báo cáo khảo sát lương- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Báo cáo KPIs nhân sự

Chỉ có thể có ở phần mềm quản lý nhân sự HrmCloud!
Báo cáo chuyên nghiệp và toàn diện về hoạt động nhân sự theo các HR KPIs.

Toàn diện - đầy đủ

Phần mềm quản lý nhân sự HrmCloud cung cấp toàn diện và đầy đủ các loại báo cáo nhân sự theo các KPIs chuyên ngành, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Chuyên nghiệp - chính xác

Các báo cáo nhân sự chính xác, chi tiết theo từng tiêu chí lọc, được thể hiện chuyên nghiệp và theo chuẩn mực thiết kế hiện đại.

Trực quan - thân thiện

Giao diện hiển thị trực quan và thân thiện, dễ dàng thao tác. Các báo cáo được thể hiện qua các loại sơ đồ, bảng biểu phong phú, sinh động.

Linh hoạt - tức thì

Các báo cáo có thể tùy biến tiêu chí lọc, dạng biểu đồ thể hiện một cách linh hoạt, tức thì xuất file và in báo cáo mọi thời điểm, phục vụ cho hoạt động phân tích và các báo cáo nhanh về hoạt động nhân sự

Hoạt động thế nào?

Cơ cấu lao động - Thâm niên trung bình - Thâm niên trung bình người thôi việc - Thống kê tăng trưởng lao động
Biểu đồ nghỉ phép bình quân năm - Số ngày nghỉ không hưởng lương trung bình - Tỷ lệ không làm việc - Tỷ lệ nhân viên nghỉ phép - Chỉ số Bradford Factor
Biến động nhân sự - Biến động nhân sự mới - Tỷ lệ lưu giữ nhân sự
Cơ cấu ứng viên - Tỷ lệ tuyển dụng thành công - Tỷ lệ tuyển dụng qua các kênh - Chi phí tuyển dụng trung bình
Kết quả đánh giá nhân viên mới - Kết quả đánh giá trung bình các kỳ - So sánh kết quả đánh giá trung bình các kỳ - Kết quả đánh giá mục tiêu Score card
Thống kê cơ cấu thu nhập - Thống kê phân bổ ngân sách đãi ngộ - Thống kê tăng trưởng thu nhập qua các kỳ - Thống kê thu nhập bình quân nhân viên qua các kỳ - So sánh mức thu nhập bình quân
Số giờ đào tạo bình quân/lượt học viên - Tỷ lệ hoàn thành khóa học - Chi phí đào tạo bình quân - Chi phí đào tạo bình quân qua các năm - So sánh ngân sách
Doanh số bình quân nhân viên - Lợi nhuận bình quân - Chi phí hoạt động bình quân - Chi phí tiền lương đãi ngộ bình quân - Chi phí nhân sự bình quân - Tỷ suất hoàn vốn đầu tư nhân sự - Tỷ lệ nhân sự