' Cảm ơn & tuyên dương- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Cảm ơn & tuyên dương

Ghi nhận và tuyên dương kịp thời những công việc tốt và hành động đẹp thông qua phần mềm nhân sự HrmCloud
Cùng nhau kiến tạo môi trường làm việc thú vị và văn hóa doanh nghiệp tích cực

Khích lệ & Tạo động lực

Cách hiệu quả để tạo động lực và khích lệ nhân viên, truyền cảm hứng tới các đồng nghiệp mỗi ngày

Gắn kết hơn - Đoàn kết hơn

Giúp nhân viên có cơ hội bày tỏ những cảm xúc tích cực, tăng cường sự gắn kết với nhau mỗi ngày

Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp

Thiết lập các chuẩn mực về công việc tốt và hành động đẹp để tất cả quản lý và nhân viên hướng đến

Thân thiện & Thú vị

Giao diện đẹp, hiện đại và dễ sử dụng – Hãy tặng điều thú vị tuyệt vời này tới đội ngũ của bạn

Hoạt động thế nào?

Hãy chọn biểu tượng và danh hiệu thích hợp có sẵn trên phần mềm nhân sự cho những nỗ lực hoàn thành tốt công việc và hành động đẹp mà bạn muốn gửi đến nhân viên hoặc đồng nghiệp
Chọn nhân viên hoặc đồng nghiệp, hãy viết những lời cảm ơn và tuyên dương mà bạn muốn trân trọng gửi đến họ.
Thận trọng xem lại lần cuối biểu tượng và nội dung cảm ơn trước khi nhấn nút “send” đến người nhận và “post” công khai lên trang tường của công ty