' Phần mềm đánh giá nhân viên- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Đánh giá nhân viên

Nâng cao hiệu quả công việc với phần mềm nhân sự HrmCloud.
Hãy tạo cơ hội và động lực để nhân viên thành công trong công việc

Thư viện KPIs phong phú

HrmCloud cung cấp thư viện hàng nghìn mẫu KPIs theo BSC thuộc các lĩnh vực, ngành nghề

Linh hoạt kỳ đánh giá

Thiết lập linh hoạt kỳ đánh giá (tháng/quý/năm), khung điểm, kiểu đánh giá (năng lực và mục tiêu), áp dụng cho từng nhân viên

Đánh giá 360

Người quản lý, nhân viên và đồng nghiệp cùng đánh giá và ghi nhận, góp ý khách quan trên tinh thần teamwork

Trực quan và thân thiện

Giao diện theo dõi, trao đổi ý kiến và chấm điểm đánh giá và xem kết quả hoàn thành công việc trực quan, thân thiện và dễ dàng thao tác.

Đánh giá mọi lúc, mọi nơi

Thực hiện đánh giá mọi lúc, mọi nơi với laptop, máy tính bảng hay điện thoại di động, chỉ cần có internet.

Hoạt động thế nào?

Tạo danh sách các mục tiêu (KPIs) và các năng lực phù hợp với từng chức danh công việc . Có thể tham khảo thư viện hàng nghìn mẫu KPIs của phần mềm nhân sự HrmCloud và JobCloud.
Thiết lập đa dạng các phương pháp đánh giá khác nhau để tùy biến áp dụng cho từng đối tượng lao động, ví dụ: khung điểm, mức xếp loại hoàn thành, v..v.
Tạo linh hoạt các kỳ và thời hạn đánh giá. Xác định trọng số cho mỗi mục tiêu, năng lực. Lựa chọn những nhân viên tham gia đánh giá và trọng số cho từng người đánh giá.
Những nhân viên tham gia đánh giá tiến hành chấm điểm, cho ý kiến góp ý, bình luận về kết quả công việc. Phần mềm nhân sự HrmCloud sẽ tự động tính kết quả đánh giá theo trọng số đã được thiết lập.
Ghi nhận thành tích hoặc hạn chế của nhân viên kịp thời, đưa ra kế hoạch cụ thể để nhân viên khắc phục điểm yếu/ phát huy các điểm mạnh