' Phần mềm khảo sát nhân viên, khảo sát hài lòng nhân viên- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Khảo sát hài lòng nhân viên

Luôn lắng nghe và thấu hiểu nhân viên với HrmCloud.
Hãy để nhân viên cho doanh nghiệp biết “chúng ta” cần làm gì để tiến lên phía trước.

Thư viện câu hỏi

Thư viện câu hỏi đa dạng và phong phú trên hệ thống, linh hoạt tùy chỉnh, thay đổi câu hỏi cho các loại/kỳ khảo sát khác nhau.

Survey mẫu

HrmCloud cung cấp một số mẫu khảo sát hài lòng nhân viên, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức thực hiện.

Bảo mật ý kiến

Chế độ tùy chỉnh cho phép ẩn danh giúp bảo mật ý kiến người tham gia tuyệt đối, trong trường hợp nội dung khảo sát có tính chất bảo mật cao.

Báo cáo tức thì

Kết quả khảo sát được tổng hợp tự động và liên tục trong quá trình người tham gia điền phiếu. Kết quả sẽ được tổng hợp và báo cáo tức thì trong suốt quá trình khảo sát.

Thân thiện - Hiện đại

Giao diện được thiết kế hiện đại, thân thiện và dễ dàng thao tác với tất cả người dùng.

Hoạt động thế nào?

Tại module khảo sát nhân viên, tạo thư viện câu hỏi mẫu. Thư viện câu hỏi mẫu sẽ là cơ sở để chuyên gia nhân sự tạo nội dung cho cuộc khảo sát.
Tạo kỳ khảo sát, gồm các thông tin: thời gian khảo sát, loại khảo sát, chế độ ẩn danh/mở, lựa chọn đối tượng tham gia khảo sát,… Tạo nội dung khảo sát bằng cách kéo thả các câu hỏi trong thư viện câu hỏi mẫu đã tạo.
Sau khi thông tin khảo sát được hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi thống báo đến các đối tượng tham gia. Người tham gia tiến hành điền phiếu. Khi thời hạn khảo sát sắp hết, hệ thống sẽ có cơ chế tự động gửi thông báo nhắc việc điện phiếu tới người tham gia. Điều này giúp đảm bảo tất cả đối tượng tham gia đều sẽ thực hiện khảo sát đầy đủ.
Trong suốt quá trình diễn ra khảo sát, hệ thống sẽ tự động tổng hợp kết quả tức thì. Người dùng có thể cập nhật và báo cáo kết quả khảo sát tại bất kỳ thời điểm nào của khảo sát