Loading...

BẢO MẬT DỮ LIỆU

HrmCloud cam kết bảo mật và mã hóa dữ liệu

Đăng ký dùng thử

Bảo mật và mã hóa dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình sử dụng. HrmCloud mã hóa dữ liệu khách hàng theo tiêu chuẩn mã hóa cao nhất - 256 bit SSL, đó là công nghệ mã hóa tương tự như các ngân hàng đang áp dụng để bảo vệ thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Ai sở hữu và kiểm soát dữ liệu khách hàng?

 • Khách hàng là người sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình. Hrmcloud mã hóa toàn bộ dữ liệu trong quá trình truyền từ máy tính đến server và trong hệ thống. Dữ liệu của mỗi khách hàng là độc lập và HrmCloud chỉ đóng vai trò xử lý thông tin theo quy trình nghiệp vụ tự động.

Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ ở đâu ?

 • HrmCloud lưu trữ dữ liệu của khách hàng tại một trong những trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt nam hiện nay, được thiết lập trên hệ thống theo chuẩn quốc tế Tier 3, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống an toàn thông tin ISO 27001:2015.

bảo mật
bảo mật

Ai sở hữu và kiểm soát dữ liệu khách hàng?

 • Khách hàng là người sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình. Hrmcloud mã hóa toàn bộ dữ liệu trong quá trình truyền từ máy tính đến server và trong hệ thống. Dữ liệu của mỗi khách hàng là độc lập và HrmCloud chỉ đóng vai trò xử lý thông tin theo quy trình nghiệp vụ tự động.

Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ ở đâu ?

 • HrmCloud lưu trữ dữ liệu của khách hàng tại một trong những trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt nam hiện nay, được thiết lập trên hệ thống theo chuẩn quốc tế Tier 3, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống an toàn thông tin ISO 27001:2015.

Dữ liệu có được sao lưu thường xuyên ?

Các dữ liệu của khách hàng sẽ được HrmCloud sao lưu thường xuyên để khôi phục dữ liệu cho khách hàng theo yêu cầu và trong những trường hợp đặc biệt, đảm bảo tính toàn vẹn và liên tục, đồng bộ của thông tin.  

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng ?

Chỉ có duy nhất khách hàng gồm admin và các user của khách hàng được quyền truy cập và sử dụng các dữ liệu. Trong những trường hợp khẩn cấp và đặc biệt, theo yêu cầu của khách hàng về nhập liệu khởi tạo dịch vụ hoặc sao lưu, khôi phục dữ liệu thì kỹ thuật viên của HrmCloud được chỉ định theo quy trình nghiêm ngặt sẽ phục vụ khách hàng.

bảo mật

Dữ liệu có được sao lưu thường xuyên ?

Các dữ liệu của khách hàng sẽ được HrmCloud sao lưu thường xuyên để khôi phục dữ liệu cho khách hàng theo yêu cầu và trong những trường hợp đặc biệt, đảm bảo tính toàn vẹn và liên tục, đồng bộ của thông tin.  

Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng ?

Chỉ có duy nhất khách hàng gồm admin và các user của khách hàng được quyền truy cập và sử dụng các dữ liệu. Trong những trường hợp khẩn cấp và đặc biệt, theo yêu cầu của khách hàng về nhập liệu khởi tạo dịch vụ hoặc sao lưu, khôi phục dữ liệu thì kỹ thuật viên của HrmCloud được chỉ định theo quy trình nghiêm ngặt sẽ phục vụ khách hàng.

bảo mật

Các tài liệu của khách hàng tải lên được lưu trữ như nào ?

Các tài liệu của khách hàng khi tải lên HrmCloud đồng nghĩa với việc đã được lưu trữ tại dịch vụ Google Cloud Storage và được bảo mật theo chính sách của Google. Chỉ có khách hàng mới được quyền truy cập và sử dụng các tài liệu này theo phần quyền sử dụng của chính khách hàng quy định cho các nhân viên (user) trong doanh nghiệp của mình.

 • Khi khách hàng chấm dứt sử dụng, việc lấy lại dữ liệu thế nào ?

  Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng và có nhu cầu tải lại dữ liệu về từ HrmCloud, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ dữ liệu của khách hàng dưới dạng file exel và/hoặc csv. Sau đó chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống trong vòng 45 ngày.
bảo mật
bảo mật

Các tài liệu của khách hàng tải lên được lưu trữ như nào ?

Các tài liệu của khách hàng khi tải lên HrmCloud đồng nghĩa với việc đã được lưu trữ tại dịch vụ Google Cloud Storage và được bảo mật theo chính sách của Google. Chỉ có khách hàng mới được quyền truy cập và sử dụng các tài liệu này theo phần quyền sử dụng của chính khách hàng quy định cho các nhân viên (user) trong doanh nghiệp của mình.

 • Khi khách hàng chấm dứt sử dụng, việc lấy lại dữ liệu thế nào ?

  Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng và có nhu cầu tải lại dữ liệu về từ HrmCloud, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ dữ liệu của khách hàng dưới dạng file exel và/hoặc csv. Sau đó chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống trong vòng 45 ngày.

Biện pháp bảo mật này có thay đổi không?

 • HrmCloud có thể thay đổi biện pháp bảo mật theo hướng an toàn hơn, nghiêm ngặt hơn để mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng HrmCloud. Tất nhiên, trong trường hợp thực hiện thay đổi, nâng cấp các biện pháp bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng bằng cách đăng thông báo về dịch vụ của chúng tôi trên trang web: https://hrmcloud.vn/ hoặc gửi email thông báo tới từng khách hàng.
 • Nếu có bất kỳ câu hỏi và góp ý về vấn đề bảo mật, an toàn thông tin của HrmCloud, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng và các đồng nghiệp.
bảo mật

Biện pháp bảo mật này có thay đổi không?

 • HrmCloud có thể thay đổi biện pháp bảo mật theo hướng an toàn hơn, nghiêm ngặt hơn để mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng HrmCloud. Tất nhiên, trong trường hợp thực hiện thay đổi, nâng cấp các biện pháp bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng bằng cách đăng thông báo về dịch vụ của chúng tôi trên trang web: https://hrmcloud.vn/ hoặc gửi email thông báo tới từng khách hàng.
 • Nếu có bất kỳ câu hỏi và góp ý về vấn đề bảo mật, an toàn thông tin của HrmCloud, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng và các đồng nghiệp.
bảo mật