' Quản lý nhân viên, quản lý hồ sơ nhân viên, phần mềm HrmCloud- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Quản lý nhân viên

Quản lý tập trung và đồng bộ dữ liệu nhân sự trực tuyến.
Gắn kết và chia sẻ nhiều hơn với phần mềm nhân sự HrmCloud. Hãy tự hào về đội ngũ của bạn!

Đầy đủ - Toàn diện

Cập nhật đầy đủ và toàn diện thông tin cá nhân và quá trình công tác của nhân viên.

Chuyên nghiệp - Chuẩn mực

Thông tin về cơ cấu tổ chức, nhân viên được thể hiện chuyên nghiệp và khoa học.

Hiện đại - Thân thiện

Giao diện thiết kế hiện đại, trực quan, thân thiện và dễ dàng sử dụng.

Hiệu quả - Gắn kết

Quản lý và nhân viên tương tác trực tuyến trên cùng một giao diện, tăng sự hiệu quả và gắn kết thông qua phần mềm nhân sự HrmCloud.

Hoạt động thế nào?

Tạo thông tin công ty, chi nhánh, phòng ban của công ty. phần mềm nhân sự HrmCloud sẽ giúp bạn mô hình hóa cơ cấu tổ chức nhanh chóng.
Xác định danh sách chức danh và mô tả công việc công ty cần có trên cơ sở thư viện mô tả công việc tại phần mềm nhân sự HrmCloud.
Nhập thông tin nhân viên và gắn với chức danh, phòng ban, người quản lý trực tiếp.
Xem cơ cấu nhân viên theo mô hình quan hệ trực tuyến, phân quyền quản lý tại phần mềm nhân sự mọi lúc mọi nơi.
Kết xuất và tải, in sơ đồ cơ cấu tổ chức, profile nhân viên nhanh chóng, thuận tiện phục vụ các cuộc họp và báo cáo nhanh.