' Phần mềm đào tạo, phần mềm nhân sự đào tạo- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Đào tạo

Trao cơ hội – Nhận tương lai cùng phần mềm nhân sự HrmCloud.
Tạo cơ hội cho nhân viên được học tập và phát triển để cùng kiến tạo tương lai của doanh nghiệp.

Nắm bắt nhu cầu đào tạo

Giúp người dùng xác định rõ nhu cầu đào tạo và đề xuất, lên kế hoạch thực hiện các chương trình đào tạo chi tiết và nhanh chóng với form mẫu có sẵn tại phần mềm nhân sự

Danh mục khóa đào tạo

Danh mục các khóa đào tạo của công ty được quản lý tập trung, giúp dễ dàng kiểm soát thông tin các khóa học và có kế hoạch điều chỉnh, phát triển đào tạo hợp lý.

Đánh giá học viên

Phần mềm nhân sự HrmCloud cho phép người quản lý, người giảng dạy thực hiện đánh giá và theo dõi kết quả học tập của học viên sau khi kết thúc khóa học nhanh chóng và trực tuyến ngay trên giao diện phần mềm.

Hoạt động thế nào?

Các phòng ban, đơn vị, cá nhân xác định nhu cầu và tạo các phiếu đề xuất đào tạo cho từng cá nhân trong công ty theo form mẫu có sẵn trên phần mềm nhân sự HrmCloud.
Sau khi đề xuất được phê duyệt, tài khoản được phân quyền tiến hành lập kế hoạch đào tạo, bao gồm các thông tin hình thức khóa học, người tham gia, nội dung, thời gian khóa học, chi phí dự kiến
Người được phân quyền thực hiện tạo mới khóa học cho kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt (gồm các thông tin dự kiến nội dung khóa học, ngày giờ, địa điểm, thông tin người đào tạo,…)
Sau khi kết thúc khóa học, người giám sát và giảng viên khóa học tham gia đánh giá học viên trực tuyến trên giao diện đánh giá học viên của phần mềm nhân sự HrmCloud