' Phần mềm nhân sự tiền lương, phần mềm tính lương, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Tiền lương - Đãi ngộ

Trả lương công bằng – khuyến khích – minh bạch với phần mềm nhân sự HrmCloud.
Hãy cho nhân viên biết Công ty tôn trọng và ghi nhận tài năng, sự đóng góp của họ như thế nào.

Linh hoạt công thức tính lương

Phần mềm quản lý nhân sự với phân hệ tiền lương giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết lập linh hoạt các phương pháp trả lương, thành phần và công thức tính lương cá nhân, tập thể; các hình thức trả lương như tiền lương thời gian, tiền lương sản phẩm, tiền lương khoán,...

Tự động liên kết dữ liệu

Phần mềm quản lý nhân sự tính lương tự động liên kết dữ liệu và tính các loại bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân của từng người.

Chốt bảng công, bảng lương

Linh hoạt chốt bảng công và tự động lấy các loại ngày công (đi làm, nghỉ phép…) đã chốt để tự động tính lương và chốt bảng lương. Với phần mềm tính lương giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giấy tờ trong việc tính lương, thưởng và đảm bảo nhanh chóng.

Xuất bảng lương, phiếu lương

Tự động tổng hợp bảng lương để soát xét, xuất file excel và xuất phiếu lương cá nhân ngay trên dashboard của phần mềm nhân sự để kiểm tra đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ.

Hoạt động thế nào?

Tạo kỳ trả lương để tính trả lương cho nhân viên trên phân hệ tiền lương. Có thể lựa chọn linh hoạt các kỳ trả lương tháng/quý/năm và sao chép nhanh từ các kỳ trả lương trước đã được lưu trong phần mềm tính lương..
Thiết lập các thành phần tiền lương trong tổng thu nhập của nhân viên như tiền lương chức danh, lương cơ bản hay tiền lương kinh doanh, tiền lương hiệu quả. Xác định thành phần tiền lương đó là loại cộng vào/trích giảm thu nhập, chịu thuế/không chịu thuế.
Thiết lập các tham số lương và cài đặt liên kết tự động giá trị tham số với các dữ liệu ngày công, mức lương, …có sẵn từ các module/phân hệ khác hoặc nhập tay giá trị tham số.
Tạo và tùy chỉnh công thức tính lương, lựa chọn cá nhân/nhóm áp dụng công thức tính lương nhờ các tiện ích mở và linh hoạt của phần mềm nhân sự tính lương HrmCloud. Cập nhật giá trị tham số để hệ thống tự động tính toán.
Phần mềm tính lương tự động tính toán tiền lương và tổng hợp bảng lương, phiếu lương. Bộ phận Nhân sự soát xét tính hợp lý và chính xác, chốt bảng lương, phiếu lương.
Kết xuất và tải, in bảng lương tổng hợp và phiếu lương cá nhân nhanh chóng, thuận tiện phục vụ trả lương và các báo cáo nhanh. Xuất phiếu lương cá nhân trên trang cá nhân của từng nhân viên trên phần mềm nhân sự, giúp nhân viên thuận tiện và chủ động theo dõi.