' Phần mềm tuyển dụng, phần mềm nhân sự tuyển dụng- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Tuyển dụng

Lựa chọn ứng viên tốt nhất với phần mềm nhân sự HrmCloud.
Xét tuyển ứng viên công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp để chọn nhân tài phù hợp nhất

Quản lý thông tin ứng viên

Cập nhật và lưu giữ đầy đủ, chi tiết thông tin ứng viên theo công nghệ số hóa.

Lọc hồ sơ tự động

Lọc hồ sơ tự động dựa trên việc thiết lập các tiêu chí lọc và thang điểm lọc. Lựa chọn những hồ sơ có điểm cao nhất để tiến hành phỏng vấn tuyển dụng.

Chấm điểm công bằng

Người phỏng vấn chấm điểm công bằng, minh bạch và công khai trên cùng một giao diện chấm điểm phỏng vấn của phần mềm nhân sự HrmCloud.

Lựa chọn ứng viên ưu tú nhất

Thông qua sàng lọc hồ sơ tự động, phỏng vấn, chấm điểm, HrmCloud sẽ giúp bạn lựa chọn được ứng viên ưu tú và phù hợp nhất với vị trí công việc tuyển dụng.

Hoạt động thế nào?

Tạo yêu cầu tuyển dụng chức danh tương ứng với Phòng ban, đơn vị cần tuyển dụng và gửi tới cấp quản lý trực tiếp hoặc theo phân quyền chỉ định.
Sau khi yêu cầu tuyển dụng được phê duyệt, cập nhật thông tin chi tiết cho vị trí tuyển dụng (số lượng CV, chi phí dự kiến, nội dung đăng tuyển, các tiêu chí tuyển dụng,…)
Nhập và lưu giữ thông tin hồ sơ ứng viên trên phần mềm, phụ vụ các bước sang lọc và phỏng vấn tiếp theo.
Thiết lập các điều kiện lọc và khung điểm lọc chi từng vị trí tuyển dụng (trình độ, chuyên môn, giới tính, kinh nghiệm, ngoại ngữ …). Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và tổng hợp danh sách ứng viên có điểm từ cao nhất đến thấp nhất. Công việc của bạn lúc này chỉ còn là lựa chọn bao nhiêu người để vào vòng phỏng vấn (lựa chọn từ hồ sơ có điểm cao nhất trở xuống).
Thiết lập thư viện các tiêu chí phỏng vấn. Tạo lịch phỏng vấn cho từng ứng viên (thời gian, địa điểm, người phỏng vấn…) và lựa chọn các tiêu chí phỏng vấn phù hợp với từng vị trí từ thư viện tiêu chí phỏng vấn đã tạo.
Tiến hành phỏng vấn theo lịch phỏng vấn đã tạo. Người phỏng vấn thực hiện chấm điểm trực tiếp các ứng viên trên hệ thống theo các tiêu chí phỏng vấn với thang điểm từ 0 -10 Hệ thống sẽ tự động tính điểm phỏng vấn cho ứng viên bằng điểm trung bình của tất cả tiêu chí và trung bình trọng số của tất cả các tiêu chí.
Dựa trên cơ sở bảng chấm điểm của các ứng viên, người quản lý hoặc người được phân quyền chỉ định tiến hành xem xét và phê duyệt tuyển dụng ứng viên phù hợp trực tuyến trên HrmCloud. Ngay sau khi được phê duyệt tuyển dụng, hồ sơ của ứng viên trúng tuyển sẽ được tự động trở thành hồ sơ nhân viên và được chuyển tới phân hệ quản lý nhân viên.