' Phần mềm chấm công, phần mềm chấm công online, phần mềm chấm công tự động, phần mềm nhân sự chấm công- Hrmcloud | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Loading...

Quản lý chấm công

Nâng cao hiệu suất làm việc với phần mềm nhân sự HrmCloud.
Tự động chấm công, liên kết dữ liệu tính lương, phù hợp mọi loại máy chấm công.

Thiết lập linh hoạt

Phần mềm chấm công giúp thiết lập linh hoạt thời gian và lịch làm việc cho nhân viên theo cá nhân, phòng ban, chi nhánh. Linh hoạt xử lý các hình thức chấm công khác nhau như chấm công bằng máy, thủ công, import từ file excel

Chấm công tự động

Tự động chấm công và tổng hợp công mọi lúc, mọi nơi trên cùng một giao diện và xuất file excel nhanh chóng. Phần mềm chấm công tự động phù hợp với mọi loại máy chấm công, tự động kết nối hoặc chấm công bằng điện thoại. Tiết kiệm thời gian và giấy tờ.

Quản lý nghỉ phép

Thiết lập các hạn mức nghỉ lễ, nghỉ phép. Tạo phiếu nghỉ phép và phê duyệt trực tuyến ngay trên phần mềm chấm công theo phân cấp quản lý, tự động tổng hợp vào bảng công.

Quản lý công tác

Cho phép đăng ký và phê duyệt trực tuyến đơn công tác ngay trên phần mềm chấm công theo quy trình và tự động chấm công cho những ngày đi công tác.

Hoạt động thế nào?

Xác định các loại thời gian và khung giờ làm việc trong công ty (giờ tiêu chuẩn, hành chính, ca sáng – chiều – đêm, ca gãy …) trên phân hệ chấm công.
Xác định và thiết lập các ngày nghỉ lế tết, nghỉ phép,.. cho nhân viên trên phần mềm nhân sự chấm công HrmCloud.
Tạo lịch làm việc cho từng nhân viên/nhóm nhân viên… để dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh thời gian làm việc hợp lý ngay trên phần mềm chấm công.
Thiết lập khung giờ In/Out, đi làm sớm/muộn trong ca làm việc và cài đặt kết nối máy chấm công tự động
Thiết lập quy trình tạo – gửi – phê duyệt phiếu nghỉ phép, công tác ngay trên phần mềm chấm công và phân quyền thực hiện tại từng bước.
Kết xuất và tải, in bảng công tổng hợp và từng nhân viên nhanh chóng, thuận tiện từ phần mềm chấm công để người lao động tự kiểm tra tính chính xác.