Loading...

Quản lý chấm công

Nâng cao hiệu suất làm việc với phần mềm chấm công HrmCloud.

Đăng ký dùng thử

Chấm công

Chấm công hoàn toàn tự động

Tự động chấm công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và xuất báo cáo tổng hợp ngày công tùy biến theo mẫu của bạn. Tự động kết nối với các loại máy chấm công, cho nhiều địa điểm, cửa hàng, chi nhánh hoặc chấm công qua điện thoại di động.

Linh hoạt ca và lịch làm việc

Thiết lập linh hoạt ca và lịch làm việc cho nhân viên theo ca hành chính, ca sáng, chiều, đêm, ca gãy v..v. Người quản lý và nhân viên cùng theo dõi và điều chỉnh lịch làm việc nhanh chóng và linh hoạt.

Liên kết dữ liệu – tự động tính lương

Ngày công được tự động liên kết để tính công và tiền lương. Người quản lý và nhân viên có thể tự kiểm tra bảng công và phiếu lương trực tuyến hàng ngày, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kỷ luật

Nghỉ phép – nghỉ lễ

Linh hoạt các ngày nghỉ

Thiết lập tùy biến các loại nghỉ lễ và hạn mức nghỉ phép hàng năm bao gồm hưởng lương và không hưởng lương, áp dụng riêng cho từng đối tượng nhân viên theo chi nhánh, cửa hàng, phòng ban v..v để theo dõi và tự động đưa vào lịch làm việc .

Tự phục vụ theo quy trình

Nhân viên tạo phiếu nghỉ phép và gửi quản lý phê duyệt theo quy trình cho trước ngay trên phần mềm hoặc trên email, theo phân cấp quản lý, tự động tổng hợp vào lịch làm việc và bảng chấm công.

Thống kê nghỉ phép chính xác, tức thời

Mối nhân viên đều được theo dõi nghỉ phép chi tiết, chính xác và minh bạch thông qua bảng tổng hơp nghỉ phép từng năm như hạn mức phép, tồn năm trước, đã sử dụng phép, đang chờ phê duyệt, phép còn được sử dụng v..v.

“Với HrmCloud, Bạn có thể làm được ? ”

Công tác

Phê duyệt trực tuyến, nhanh chóng

Cho phép đăng ký và phê duyệt trực tuyến hoặc qua email các đề nghị đi công tác theo quy trình được thiết lập tùy biến theo quản lý trực tuyến hoặc chỉ định người phê duyệt.

Tính ngày công công tác chính xác

Các ngày công đi công tác sau khi được phê duyệt sẽ được tự động đưa vào lịch làm việc cá nhân và bảng tổng hợp công trong tháng, tách riêng để tính lương, phụ cấp khi cần.

Thêm giờ - tăng ca

Tùy biến các loại thêm giờ theo đặc thù của doanh nghiệp

Từng loại làm thêm giờ hoặc tăng ca với các hệ số hưởng lương khác nhau sẽ được thiết lập linh hoạt tùy chính sách riêng của công ty và áp dụng cho từng đối tượng lao động

Phê duyệt trực tuyến và qua email

Nhân viên và người quản lý sẽ tự phục vụ tạo phiếu làm thêm giờ, tăng ca và phê duyệt theo quy trình phân quyền trên phần mềm hoặc qua email, một cách nhanh chóng, không giấy tờ.

Tổng hợp thêm giờ - tăng ca

Ngày công, giờ công làm thêm giờ, tăng ca sau khi được duyệt sẽ được tự động đưa vào lịch làm việc và tổng hợp vào bảng công để sẵn sàng liên kết dữ liệu tính lương, thưởng, đảm bảo chính xác, chi tiết.

Nghỉ việc

Linh hoạt thiết lập các loại nghỉ việc

Có nhiều loại thời gian khác cần quản lý trong công ty như nghỉ việc riêng, ốm đau, hội thảo, học hành, tập quân sự, ngừng việc, mất điện v..v, có thể có và không hưởng lương. Bạn có thể tùy biến thiết lập và quản lý các loại thời gian này trong phần mềm chấm công Hrmcloud

Theo dõi chặt chẽ thời gian nghỉ việc

Mỗi nhân viên khi có nhu cầu hoặc theo điều động sẽ tự tạo các phiếu xin ngừng, nghỉ việc theo quy định công ty gửi đến người quản lý phê duyệt. Các loại nghỉ việc này sẽ được tự động đưa vào lịch làm việc và bảng tổng hợp công cuối tháng để theo dõi và tính lương.

Nhận xét của khách hàng

Bài viết liên quan

Các cách tiếp cận thăng tiến tiền lương

Người lao động có câu hỏi chính đáng với doanh nghiệp: Khi nào được tăng lương? Điều kiện là gì? Và tăng bao nhiêu? Nếu doanh nghiệp có quy định rõ ràng, thỏa đáng để trả lời cho các câu hỏi này, chắc chắn người lao động sẽ an tâm, gắn bó và tận tâm hơn với công việc.

Xem thêm

KPI trong tuyển dụng và thực trạng hiện nay

KPI tuyển dụng được sử dụng để đo lường hiệu quả của hoạt động và ngân sách tuyển dụng trong nhân sự. Hiện nay, tại hầu hết các doanh nghiệp, các chỉ số này đang ở ngưỡng báo động về tính hiệu quả bởi chi phí quá cao cũng như thời gian quá dài trên mỗi ứng viên tuyển dụng được.

Xem thêm

SaaS - Software as a Service là gì?

Các thuật ngữ như điện toán đám mây (Cloud Computing) và dịch vụ phần mềm trực tuyến/online (Software as a Service - SaaS) được sử dụng ngày càng phổ biến. Vậy SaaS là gì? Có sự khác biệt gì với các phần mềm đang cài trên máy tính bạn? Lợi ích từ xu hướng công nghệ này đối với người ......

Xem thêm

Định hướng văn hoá doanh nghiệp

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp đang là một vấn đề được các lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia nhân sự đặc biệt quan tâm, bởi sự tác động của nó đến cách mọi người tương tác và làm việc với nhau hàng ngày, từ đó ảnh hưởng rất lớn tới năng suất và hiệu quả công việc.

Xem thêm