Loading...

Dịch vụ KHỞI TẠO PHẦN MỀM

Hotline: (84-024) 6275 2326

Đăng ký dùng thử

Sẵn sàng sử dụng HrmCloud trong 24h

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa các chính sách, quy trình, dữ liệu, quản trị nhân sự đảm bảo tương thích với phần mềm
để giúp khách hàng sẵn sàng ứng dụng HrmCloud hiệu quả ngay tức thì.

Chúng tôi hỗ trợ bạn

Hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, chính sách, quy định quản trị nhân sự
Xác định yêu cầu về nội dung và cách thức trình bày dữ liệu phù hợp với phần mềm và cơ chế nhập liệu.
Tổ chức nhập liệu toàn bộ các dữ liệu vào phần mềm và kiểm thử.
Quy định phân quyền sử dụng phần mềm cho các nhân viên, bộ phận của khách hàng.
Bàn giao và hướng dẫn khách hàng sẵn sàng sử dụng HrmCloud.
Đăng ký dùng thử
bảo mật

Liên hệ với chúng tôi để sẵn sàng sử dụng HrmCloud trong vòng 24h

Hotline: (84-024) 6275 2326 - Email: hotro@hrmcloud.vn

Liên hệ ngay