Loading...

Dịch vụ TƯ VẤN NHÂN SỰ

Hotline: (84-024) 6275 2326

Đăng ký dùng thử

Chuyên gia tư vấn nhân sự của doanh nghiệp

Chúng tôi thấu hiểu những vấn đề nhân sự tại doanh nghiệp và đề xuất giải pháp toàn diện, phù hợp để đảm bảo hoạt động quản lý doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Chúng tôi hỗ trợ bạn

Khảo sát, nghiên cứu và tư vấn tái cấu trúc Công ty;
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nội bộ Công ty;
Tư vấn xây dựng Bản mô tả công việc; Phân tích công việc; Đánh giá giá trị công việc trong doanh nghiệp;
Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống chính sách tiền lương, đãi ngộ trong doanh nghiệp;
Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị thực hiện công việc/đánh giá thành tích nhân viên;
Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống từ điển năng lực;
Tư vấn xây dựng và áp dụng định mức, định biên lao động trong doanh nghiệp.
Tìm hiểu ngay
bảo mật

Liên hệ với đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi:

Hotline: (024) 6275 2326 - Email: hotro@hrmcloud.vn

Liên hệ ngay