Loading...

Phạm Minh Thúy

Chị Phạm Minh Thúy là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của Macconsult. Chị đã có hơn 07 năm kinh nghiệm chuyên sâu về Quản trị Nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng. Hiện tại chị phụ trách hoạt động đào tạo tại Macconsult và triển khai HRMCloud đến các doanh nghiệp.

Bài viết của: Phạm Minh Thúy

User Đăng bởi: Phạm Minh Thúy
User 2017-12-08 09:54:53
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

Bradford Factor - “Chỉ số quan trọng trong Quản lý nhân sự"

Trong công tác quản lý nhân sự, để đánh giá hiệu suất sử dụng thời gian làm việc, chúng ta thường dùng các chỉ số như: số ngày nghỉ việc trung bình, tỷ lệ vắng mặt và tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc…Tuy nhiên, những chỉ số này mới chỉ xem xét ở số lượng...