Loading...

Chủ đề: Khảo sát lương - Jobcloud

User Đăng bởi: Nguyễn Thị Mai
User 2017-08-01 03:44:46
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

Các thuật ngữ tiền lương, đãi ngộ - người làm nhân sự chuyên nghiệp cần biết

Để xây dựng, cải tiến hệ thống tiền lương, đãi ngộ trong doanh nghiệp hay áp dụng một cách hiệu quả các chính sách, dưới đây là những thuật ngữ liên quan mà người làm nhân sự chuyên nghiệp cần biết:

User Đăng bởi: Nguyễn Thị Mai
User 2017-08-01 03:44:46
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

Khi nào bạn cần sử dụng Báo cáo lương thị trường của JobCloud?

JobCloud là một website cung cấp dữ liệu nhân sự miễn phí mà bạn có thể sử dụng trong suốt sự nghiệp của mình. Với JobCloud, bạn có thể đánh giá mức lương của bạn và xác định bạn được trả bao nhiêu so với những người có cùng chức danh với bạn và có sự tương...

User Đăng bởi: Nguyễn Thị Mai
User 2017-08-01 03:44:46
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

Báo cáo tiền lương thị trường - Cơ sở để đàm phán lương thành công

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc Báo cáo khảo sát lương và giúp bạn tìm ra những việc cần làm tiếp theo để tăng cơ hội nhận thêm một khoản tiền lương mà bạn xứng đáng nhận được.

User Đăng bởi: Nguyễn Thị Mai
User 2017-08-01 03:44:46
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

Lập kế hoạch nhân sự - Cơ sở cho thành công của doanh nghiệp

Hàng năm mỗi một doanh nghiệp luôn xác định các mục tiêu kinh doanh cụ thể làm cơ sở cho hoạt động của Công ty. Từ mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cao hơn đến khả năng tiếp cận khách hàng nhiều hơn, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới hơn.