Loading...

Nguyễn Ngọc Anh

Chị Ngọc Anh là nhân viên Kiểm thử phần mềm của Macconsult. Chị đã có hơn 2 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, tham gia kiểm thử các dự án của công ty, và hiện tại đang chịu trách nhiệm tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng về mặt kỹ thuật trong việc sử dụng phần mềm HRM.

Bài viết của: Nguyễn Ngọc Anh

User Đăng bởi: Nguyễn Ngọc Anh
User 2017-07-05 09:44:44
Phần mềm nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự, quản lý nhân sự, quản trị nhân sự, phần mềm chấm công, phần mềm quản trị nhân sự

"Đánh bại" 10 câu hỏi tuyển dụng thường gặp nhất

Chúng tôi sẽ mách với bạn cách trả lời 10 câu hỏi tuyển dụng thông dụng nhất mà nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhà tuyển dụng muốn thấy gì nhất từ những câu trả lời của bạn, và giúp bạn thể hiện được những khả năng phù hợp nhất...